Personal Record Pedigree Chart

Ingrid Månsdotter

Father:VI:5 Måns Christophersson (1754 - 1813)
Mother:VI:6 Maja Jansdotter (1762 - 1806)

Born:1796-10-03 Besterna, Söregård, Slätthög, Kronobergs län 1)

Personal History

YearAgeEvent
1796 Birth 1796-10-03 Besterna, Söregård, Slätthög, Kronobergs län.  1)
1805 8 years Sister Stina Månsdotter is born 1805-06-08 Besterna, Söregård, Slätthög, Kronobergs län 1).
1806 9 years Mother VI:6 Maja Jansdotter dies 1806-07-28 Besterna, Söregård, Slätthög, Kronobergs län 2).
1813 16 years Father VI:5 Måns Christophersson dies 1813-06-07 Besterna, Söregård, Slätthög, Kronobergs län 1).
1871 74 years Brother V:3 Johan Månsson dies 1871-05-12 Skåningagård, Klasentorp, Slätthög, Kronobergs län 3).
1883 Sister Stina Månsdotter dies 1883 Mistelås, Kronobergs län 4).

Sources

1)Genline
  
2)Disbyt och Genline
  
3)Överstelöjtnant Axel Mollstadius, Jönköping, Genline
  
4)Disbyt