Personal Record Pedigree Chart

Carl Johan Petersson

Father:V:7 Peter Carlsson (1789 - 1851)
Mother:V:8 Maria Jonasdotter (1795 - 1851)

Born:1820-02-29 Slätthög, Kronobergs län 1)
Residence:Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1)

Personal History

YearAgeEvent
1820 Birth 1820-02-29 Slätthög, Kronobergs län.  1)
1821 1 years Sister IV:4 Anna Lisa Petersdotter is born 1821-12-26 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1824 3 years Brother Jonas Petersson is born 1824-02-03 Slätthög, Kronobergs län 1).
1827 7 years Sister Lena Petersdotter is born 1827-03-28 Slätthög, Kronobergs län 1).
1828 8 years Sister Lena Petersdotter dies 1828-06-29 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1828 8 years Sister Lena Cajsa Petersdotter is born 1828-12-23 Lätthult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1831 10 years Sister Maria Petersdotter is born 1831-02-25 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1832 11 years Sister Stina Petersdotter is born 1832-02-15 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1832 11 years Sister Martha Petersdotter is born 1832-02-15 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1832 11 years Sister Martha Petersdotter dies 1832-02-22 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1832 11 years Sister Stina Petersdotter dies 1832-02-28 Mosshult, Slätthög, Kronobergs län 1).
1851 30 years Father V:7 Peter Carlsson dies 1851-01-31 Slätthög, Kronobergs län 2).
1851 31 years Mother V:8 Maria Jonasdotter dies 1851-12-06 Slätthög, Kronobergs län 2).
1861 Sister Lena Cajsa Petersdotter dies 1861 Slätthög, Kronobergs län 3).
1901 81 years Sister IV:4 Anna Lisa Petersdotter dies 1901-06-02 Slätthög, Kronobergs län 2).

Sources

1)Genline
  
2)Överstelöjtnant Axel Mollstadius, Jönköping
  
3)Disbyt