Personal Record Pedigree Chart

Andreas Anders Olofsson Knös

Domprost. Was 78 years.

Father:Olof Birgersson Knös (1683 - 1748)
Mother:Eva Beata Bellander (1698 - 1768)

Born:1721-02-03 Mariestad 1)
Dead:1799-05-29 Skara 1)

Family with Brita Hedvig Wijnbladh Knös (1735 - 1800)

Children:
Olof Andersson Knös (1756 - 1804)
Eva L Andersdotter Knös (1758 - )
Karolina S Andersdotter Knös (1761 - )
Carl J Andersson Knös (1763 - )
Andreas Andersson Knös (1764 - )
Carl A Andersson Knös (1766 - )
Carl Johan Andersson Knös (1767 - 1835)
Anders Andersson Knös (1769 - 1813)
Gustaf Andersson Knös (1773 - 1828)

Notes

"Begravda i Sverige":
.................................

1721-02-03

Knös, Andreas
f. 3/2 1721

Domprost

Skara

Död 25/5 1799
Begravd ?/5 1799

Skara gamla kyrkogård, kv. L, nr. 49 (kista, nr 1 i graven)
Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)

[l 1]
Skara kyrkliga samfällighet (Skara kn, Västra Götalands län)

Box 133
532 22 SKARA

Tel. 0511-265 00
skaradomkyrko.pastorat@svenskakyrkan.se

[k][1]Posten levererad 2008-09-25
..............................................................................

Teolog, pedagog, f. 3 febr. 1721 i Mariestad, d. 29
maj 1799 i Skara. Tidigt utvecklad, hade han redan
vid tio års ålder genomläst hela nya testamentet på
grekiska och därtill skrifvit latinska anmärkningar, som ännu
finnas i behåll. Efter fullbordad skolundervisning
vid Skara läroverk inskrefs K. 1737 som student i
Uppsala, där han blef en framstående anhängare af
och förkämpe för den Wolfska filosofien. 1741 blef
han filos. kandidat. Genom sin gradualafhandling,
De principiis et nexu religionis revelatcc et
naturalis, uppväckte han mot sig en storm från
teol. fakultetens sida, hvilken dock genom ett
kanslersbref stillades, och K. blef 1743 promoverad
till filos. magister. Äfven i Tyskland hade han då
förvärfvat rykte för lärdom och skarpsinne. Hans
önskan att få stanna som lärare vid universitetet
gick om intet; och då hans lifsåskådning vid samma
tid genom en inre brytning förändrades från en
teoretisk-filosofisk till en mera praktisk-kristlig,
sålde han hela sitt rikhaltiga filosofiska bibliotek,
lämnade universitetet och blef, efter skedd
prästvigning 1747, sin faders adjunkt. K. blef 1749
domkyrkoadjunkt och 1751 gymnasieadjunkt i Skara,
1752 rektor i Mariestad och kyrkoherde i Leksbergs
prebendepastorat, 1756 filosofie lektor i Skara,
1757 andre teologie lektor och kyrkoherde i Vinköls
prebendepastorat, 1758 kontraktsprost, 1767 förste
teol. lektor och kyrkoherde i Götene prebendepastorat,
1768 teol. doktor och 1771 domprost i Skara. 1769
och 1778 kallades han af stiftets prästerskap till
riksdagsman och var i denna egenskap sistnämnda
år en af faddrarna vid kronprinsens dop. 1767 och
1788 var han uppförd på biskopsförslag i andra
rummet. Till Uppsala universitet stod emellertid
fortfarande hans håg. Teologiska lärarplatser sökte
han där tre gånger och blef 1770 enhälligt uppförd
på förslag till teol. professor, men förbigicks vid
utnämningen.


Personal History

YearAgeEvent
1721 Birth 1721-02-03 Mariestad.  1)
1722 1 years Brother Birger Olofsson Knös is born 1722-08-12 1).
1727 5 years Brother Pehr Olofsson Knös is born 1727-01-27 1).
1735 14 years Spouse Brita Hedvig Wijnbladh Knös is born 1735-03-15 Karlskrona 1).
1748 27 years Father Olof Birgersson Knös dies 1748-04-07 Norra Vånga, Skaraborgs län 1).
1756 35 years Son Olof Andersson Knös is born 1756-03-21 Lekeberg, Skaraborgs län 1).
1758 37 years Daughter Eva L Andersdotter Knös is born 1758-12-01 1).
1761 40 years Daughter Karolina S Andersdotter Knös is born 1761-03-19 1).
1763 41 years Son Carl J Andersson Knös is born 1763-01-12 1).
1764 43 years Son Andreas Andersson Knös is born 1764-05-24 1).
1766 45 years Son Carl A Andersson Knös is born 1766-03-04 1).
1767 46 years Son Carl Johan Andersson Knös is born 1767-12-10 Skara 1).
1768 47 years Mother Eva Beata Bellander dies 1768-05-30 Skara 1).
1769 47 years Son Anders Andersson Knös is born 1769-02-01 1).
1773 52 years Son Gustaf Andersson Knös is born 1773-10-20 Skara 1).
1799 78 years Death 1799-05-29 Skara.  1)

Sources

1)Disbyt