Personal Record Pedigree Chart

Levinius Olbers

Sjökapten. Was at most 79 years.

Father:Daniel Nicolaus Olbers (1687 - 1731)
Mother:Alida Elisabeth Du Bucquoy (1696 - ~1746)

Born:1725-08 Tyska församlingen, Göteborg 1)
Dead:1804-12-11 Högärdet, Fors, Älvsborgs län 1)

Family with Anna Mariana Ahlberg (1747 - 1813)

Children:
Alida Maria Olbers Knös (1786 - 1855)

Family with Elisabeth Maule (1741 - 1778)


Family with Anna Kristina Cronsjoe (1756 - 1781)


Notes

Sjökapten i Ostindiska kompaniet. Född i augusti 1725 i Göteborgs Tyska församling. Död 11/12 1804 på Högärdet, Fors (P).
Anfader till den yngre svenska släktlinjens första gren.

Fadern dog när Levinius var 6 år. Möjligen genom en farbroders förmedling kom han tidigt in i Ostindiska kompaniet. Hans första sjöresa skedde med Suecia 1739, som dock förliste. Levinius klarade sig dock och gav sig ut på nytt 1748, denna gång som 5:e styrman. I sin karriär gick han sedan igenom alla styrmansgraderna och gjorde sina sista tre resor som kapten. Med i varje fall 11 genomförda resor och 3 skeppsbrott blev han en av de mest erfarna ostindienresenärerna i kompaniets historia.
På land bodde Levinius först på Lindholmens gård på Hisingen (O). Under första hälften av 1760-talet sökte han sig upp till Sjuntorpstrakten och slog sig snart ned på Högärdet där han kom att bo ända till sin död. Många av de barn han fick, bosatte sig också i trakten och många äktenskapspartners hämtades ur släkten Ahlberg, som också bodde där i närheten.
Tillsamman med prosten Hans Gedda lät han inrätta en gravplats vid Fors kyrkogård och där ligger både han och hans tre hustrur jämte många andra tillhörande släktingar.

Källa: Göran Olber, Bandhagen, e-post: fam.olbers@home.se, www.olbers.se/


Personal History

YearAgeEvent
1725 Birth 1725-08 Tyska församlingen, Göteborg.  1)
1731 Father Daniel Nicolaus Olbers dies 1731-05-21 Tyska församlingen, Göteborg, Göteborg och Bohus län.
1741 Spouse Elisabeth Maule is born 1741-05-27.
~1746 Mother Alida Elisabeth Du Bucquoy dies about 1746 Tyska församlingen, Göteborg, Göteborg och Bohus län.
1747 Spouse Anna Mariana Ahlberg is born 1747-02-18 Östad, Älvsborgs län 1).
1756 Spouse Anna Kristina Cronsjoe is born 1756-07-17.
1778 Spouse Elisabeth Maule dies 1778-09-18.
1781 Spouse Anna Kristina Cronsjoe dies 1781-09-26.
1786 Daughter Alida Maria Olbers Knös is born 1786-06-02 Högärdet, Fors 1).
1804 Death 1804-12-11 Högärdet, Fors, Älvsborgs län.  1)

Sources

1)Disbyt