Swedenroots - Sweden

Swedenroots - Släktforskning för dig

Mina familjefoton

Swedenroots in English
Amerikan flag
Axel Andersson
Lunden 1917
Judith Andersson

Min farfar
Axel Fabian Andersson

Axel och Judith's gård Lunden i Södra Säm 1917

Min farmor
Judith Andersson

Hilma Maria Sjölin

Hilma Maria Sjölin
Född i Boarp, Gällstad
26/2 1880 - 8/9 1957

Skolfoto Hugo Andersson ca. 1933
Skolfoto Gunnar Andersson ca. 1931

Skolfoto från Södra Säm 1933
Min far Hugo Andersson är nummer tre från vänster. Lärarinnan hette Berta Åstrand.

Skolfoto från Södra Säm 1931
Min farbror Gunnar Andersson längst till höger. Lärarinnan hette Berta Åstrand.